Áo sơ mi phối

Áo sơ mi phối QBH04037

Áo sơ mi phối
QBH04037

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04038

Áo sơ mi phối
QBH04038

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04039

Áo sơ mi phối
QBH04039

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04040

Áo sơ mi phối
QBH04040

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04041

Áo sơ mi phối
QBH04041

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04042

Áo sơ mi phối
QBH04042

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04043

Áo sơ mi phối
QBH04043

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
Màu sắc nổi bật.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04044

Áo sơ mi phối
QBH04044

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04045

Áo sơ mi phối
QBH04045

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Page 4 of 4

Additional information