Áo sơ mi phối

Áo sơ mi phối QBH04025

Áo sơ mi phối
QBH04025

Kaki Thành Công, 320 gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
Màu sắc nổi bật.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04026

Áo sơ mi phối
QBH04026

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04027

Áo sơ mi phối
QBH04027

Kaki Thành Công, 320 gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04028

Áo sơ mi phối
QBH04028

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
Màu sắc nổi bật
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04029

Áo sơ mi phối
QBH04029

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04030

Áo sơ mi phối
QBH04030

Kaki 65/35, 280 gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04031

Áo sơ mi phối
QBH04031

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
Phối màu nổi bật.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04032

Áo sơ mi phối
QBH04032

Kaki Thành Công, 320 gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04033

Áo sơ mi phối
QBH04033

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04034

Áo sơ mi phối
QBH04034

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04035

Áo sơ mi phối
QBH04035

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi phối QBH04036

Áo sơ mi phối
QBH04036

Chất liệu: vải Xi, 280gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
In thêu logo miễn phí.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Additional information