Áo bảo hộ

Áo bảo hộ QBH05001

Áo bảo hộ
QBH02001

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
Phản quang, 7 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05002

Áo bảo hộ
QBH05002

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05003

Áo bảo hộ
QBH05003

Chất liệu: vải xi, 280 gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05004

Áo bảo hộ
QBH05004

Kaki 100% cotton, 320 gsm
Đường may sắc xảo.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05005

Áo bảo hộ
QBH05005

Chất liệu: vải xi, 280 gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05006

Áo bảo hộ
QBH05006

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05007

Áo bảo hộ
QBH05007

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05008

Áo bảo hộ
QBH05008

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05009

Áo bảo hộ
QBH05009

Kaki 65/35, 280gsm
Cầm màu tuyệt đối.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05010

Áo bảo hộ
QBH05010

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05011

Áo bảo hộ
QBH05011

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05012

Áo bảo hộ
QBH05012

Chất liệu: vải xi, 280 gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Page 1 of 5

Additional information