Bảng thông số size

Áo thun
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
NAM
NỮ
Size
Dài áo
Ngang áo (½ Vòng ngực)
Ngang vai
S
M
L
XL
XXL
XXXL
66
70
72
73
75
77
48
50
52
54
56
58
40
42
44
46
48
50
S
M
L
XL
XXL
XXXL
58
60
62
64
66
68
40
44
46
48
50
52
32
34
36
38
40
42

Áo liền quần
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
NAM
NỮ
Size
Dài áo
Ngang áo (½ Vòng ngực)
Ngang vai
Dài quần
Ngang eo (½ Vòng bụng)
Ngang mông (½ Vòng mông)
S
M
L
XL
XXL
XXXL
44
45
46
47
48
49
52
54
56
58
60
62
38.8
40
52
64
76
88
100.5
101.5
103
104.5
106
107
52
54
56
58
60
62
54
56
58
60
62
64
S
M
L
XL
XXL
XXXL
43
44
45
46
47
48
50
52
54
56
58
60
36
38.5
40
52
64
76
99
100.5
101.5
103
104.5
106
50
52
54
56
58
60
52
54
56
58
60
62

Áo bảo hộ
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
NAM
NỮ
Size
Dài áo
Ngang áo (½ Vòng ngực)
Ngang vai
S
M
L
XL
XXL
XXXL
66
67
68
69
70
71
55
57
59
61
63
65
47
49
51
53
55
57
S
M
L
XL
XXL
XXXL
65
66
67
68
69
70
53
55
57
59
61
63
45
47
49
51
53
55

Áo bảo vệ
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
NAM
NỮ
Size
Dài áo
Ngang áo (½ Vòng ngực)
Ngang vai
S
M
L
XL
XXL
XXXL
73
74
75
76
77
78
55
57
59
61
63
65
47
49
51
53
55
57
S
M
L
XL
XXL
XXXL
72
73
74
75
76
77
53
55
57
59
61
63
45
47
49
51
53
55

Áo khoác
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
NAM
NỮ
Size
Dài áo
Ngang áo (½ Vòng ngực)
Ngang vai
S
M
L
XL
XXL
XXXL
67
68
69
70
71
72
55
57
59
61
63
65
46
48
50
52
54
56
S
M
L
XL
XXL
XXXL
66
67
68
69
70
71
53
55
57
59
61
63
44
46
48
50
52
54

Áo sơ mi
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
NAM
NỮ
Size
Dài áo
Ngang áo (½ Vòng ngực)
Ngang vai
S
M
L
XL
XXL
XXXL
69
71
72
74
75
76
52
54
58
60
63
65
44
47
48
50
52
54
XS
S
M
L
XL
XXL
54
54
55
56
58
59
39
40
41
43
45
46
35
36
37
38
39
39

Áo Vest
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
NAM
NỮ
Size
Dài áo
Ngang áo (½ Vòng ngực)
Ngang vai
S
M
L
XL
XXL
XXXL
69
71
72
74
75
76
52
54
58
60
63
65
44
47
48
50
52
54
XS
S
M
L
XL
XXL
54
54
55
56
58
59
39
40
41
43
45
46
35
36
37
38
39
39

Áo bếp
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
NAM
NỮ
Size
Dài áo
Ngang áo (½ Vòng ngực)
Ngang vai
S
M
L
XL
XXL
XXXL
71
73
75
77
79
81
52
54
56
58
60
62
45.5
47.5
49.5
51.5
53.5
55.5
S
M
L
XL
XXL
XXXL
69
71
73
75
77
79
50
52
54
56
58
60
43.5
45.5
47.5
49.5
51.5
53.5

Quần bảo hộ (quần kaki)
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
NAM
NỮ
VỊ TRÍ ĐO
Dài quần
Ngang eo (½ eo)
Ngang mông (½ mông)
S
M
L
XL
XXL
XXXL
100.5
101.5
103
104.5
106
107
40.3
41.9
43.5
45.1
46.7
48.3
46.8
48.4
50
51.6
53.2
54.8
S
M
L
XL
XXL
XXXL
99.5
100.5
101.5
103
104.5
106
39.5
40.3
41.9
43.5
45.1
46.7
44.4
46.8
48.4
50
51.6
35.2

Quần tây
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
NAM
NỮ
VỊ TRÍ ĐO
Dài quần
Ngang eo (½ eo)
Ngang mông (½ mông)
S
M
L
XL
XXL
XXXL
100.5
101.5
103
104.5
106
107
37
40
43
46
49
52
45
48
50
52
57
59
S
M
L
XL
XXL
XXXL

VÁY
ĐVT: cm

VỊ TRÍ ĐO
XS
S
M
L
XL
XXL
Dài váy
45
45
46
47
49
50
Ngang eo (½ eo)
34
35
36
38
40
41
Ngang mông (½ mông)
43
44
45
47
48
50

Additional information