Báo chí nói về chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp của Golden Lion!

giam-doc-stvTình trạng tai nạn lao động không ngừng gia tăng - Công ty May đồng phục là người chịu một phần trách nhiệm?

Ngày 21 tháng 8 năm 2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã thông báo đến các ngành, địa phương tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) 6 tháng đầu năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm, trên toàn quốc đã xảy ra 3322 vụ TNLĐ (tăng 8,6%) làm 3431 người bị nạn trong đó số vụ TNLĐ chết người là 305 vụ... ( Trích trên báo Doanh Nhân Đất Việt 02-09-2013 )
bao-chi-noi-ve-golden-lion-1

bao-chi-noi-ve-golden-lion-2 

Additional information