Áo sơ mi

Áo sơ mi QBH12049

Áo sơ mi
QBH12049

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
4 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12050

Áo sơ mi
QBH12050

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
Đường may sắc xảo.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12051

Áo sơ mi
QBH12051

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
Đường may sắc xảo.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12052

Áo sơ mi
QBH12052

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
Đường may sắc xảo.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12053

Áo sơ mi
QBH12053

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
Đường may sắc xảo.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12054

Áo sơ mi
QBH12054

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
Đường may sắc xảo.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12054

Áo sơ mi
QBH12055

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12056

Áo sơ mi
QBH12056

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
Đường may sắc xảo.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12057

Áo sơ mi
QBH12057

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12058

Áo sơ mi
QBH12058

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
Đường may sắc xảo.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12059

Áo sơ mi
QBH12059

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo sơ mi QBH12060

Áo sơ mi
QBH12060

Kate Force, 180 gsm
Kiểu dáng sang trọng.
Đường may sắc xảo.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Page 5 of 5

Additional information