Áo Ghile bảo hộ

Áo Ghile bảo hộ QBH11037

Áo Ghile bảo hộ
QBH11037

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
3 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo Ghile bảo hộ QBH11038

Áo Ghile bảo hộ
QBH11038

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
3 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo Ghile bảo hộ QBH11039

Áo Ghile bảo hộ
QBH11039

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
4 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo Ghile bảo hộ QBH11040

Áo Ghile bảo hộ
QBH11040

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
4 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo Ghile bảo hộ QBH11041

Áo Ghile bảo hộ
QBH11041

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
4 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo Ghile bảo hộ QBH11042

Áo Ghile bảo hộ
QBH11042

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
5 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo Ghile bảo hộ QBH11043

Áo Ghile bảo hộ
QBH11043

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
4 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo Ghile bảo hộ QBH11044

Áo Ghile bảo hộ
QBH11044

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
5 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo Ghile bảo hộ QBH11045

Áo Ghile bảo hộ
QBH11045

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
3 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Page 4 of 4

Additional information