Áo bảo hộ

Áo bảo hộ QBH05013

Áo bảo hộ
QBH05013

Chất liệu: vải xi, 280 gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05014

Áo bảo hộ
QBH05014

Kaki 100% Cotton, 320 gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05015

Áo bảo hộ
QBH05015

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
4 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05016

Áo bảo hộ
QBH05016

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH0501

Áo bảo hộ
QBH05017

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05018

Áo bảo hộ
QBH05018

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi chuyên dụng
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05019

Áo bảo hộ
QBH05019

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05020

Áo bảo hộ
QBH05020

Kaki 100% cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05021

Áo bảo hộ
QBH05021

Kaki Thành Công, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05022

Áo bảo hộ
QBH05022

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05023

Áo bảo hộ
QBH05023

Kaki 65/35, 280 gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi đựng dụng cụ.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05024

Áo bảo hộ
QBH05024

Kaki 65/35, 280gsm
Đường may sắc xảo.
2 túi tiện dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Additional information